ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
3 5 กันยายน 2565 9 กันยายน 2565 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทรดไทย ต.เทรดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 20 20