ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
การประดิษฐ์ตุง โคมไฟ ล้านนา 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
7-001 30 มีนาคม 2565 1 เมษายน 2565 บ้านวังเค็มใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 20 20