ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
4 25 พฤศจิกายน 2564 29 พฤศจิกายน 2564 หอประชุมหมู่บ้านใหม่ หมู่ที่7 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 20 20