ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
2 31 มกราคม 2565 2 กุมภาพันธ์ 2565 ศาลาประชาคม ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา 20 20