ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
การเพาะเห็ด 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
4 16 สิงหาคม 2565 18 สิงหาคม 2565 ศาลาการเปรียญวัดแม่เฉย อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 20 17