ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
การทำไม้กวาดอ่อน 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
ค10.1-01 20 ธันวาคม 2564 26 ธันวาคม 2564 ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ตาลหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 20 20