ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
การประกอบอาหารนานาชาติ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
ค3-03 17 พฤษภาคม 2565 20 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 20 19