ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
ค3-02 25 พฤศจิกายน 2564 28 พฤศจิกายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 22 21