ประจำวันที่ 24 เมษายน 2567

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
ยพท-01 14 ธันวาคม 2564 17 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 20 19
ยพท-03 27 กรกฎาคม 2565 31 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 23 23