ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับเกษตรอัจฉริยะ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
พระราชดำริ1 23 กุมภาพันธ์ 2565 25 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการเกษตรวิชญา ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 20 20