ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 21 มีนาคม 2565 25 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร 21 15
2 21 มีนาคม 2565 25 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร 20 17