ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
2 28 มีนาคม 2565 1 เมษายน 2565 ศาลาประชาคมบ้านศรีถาวรพนา ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 20 20