ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
เทคนิคการกรีดยาง 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 21 มีนาคม 2565 25 มีนาคม 2565 ศาลาประชาคมบ้านแก่งนาง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 20 20