ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
4 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 นิคมการเกษตรทหารผ่านศึกนครพนม ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 20 20