ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกเพื่อการพาณิชย์ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
6 5 กันยายน 2565 9 กันยายน 2565 ศาลาประชาคมหนองคำข่า ม.2 บ้านสามขา ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 20 20