ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
ช่างไม้ก่อสร้าง 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
3 2 มิถุนายน 2565 6 มิถุนายน 2565 วัดป่าถ้ำสูง ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 20 20