ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
5 17 สิงหาคม 2565 23 สิงหาคม 2565 หอประชุมลานตลาด บ้านคำพอก ม.5 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 20 20