ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
5 17 สิงหาคม 2565 23 สิงหาคม 2565 หอประชุมลานตลาด บ้านคำพอก ม.5 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 20 20
7 12 กันยายน 2565 13 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 20 20