ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
7 5 กันยายน 2565 9 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 20 20