ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
3 17 มิถุนายน 2565 19 มิถุนายน 2565 ศูนย์เรียนรู้บ้านเนินน้ำคำ ม.10 ต.โคกหินแห่ อ.เรณูนคร 21 21