ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
การทำเก้าอี้ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 26 มีนาคม 2565 30 มีนาคม 2565 บ้านสามแยกพิทักษ์ ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง 20 20