ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
การก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 5 มีนาคม 2565 9 มีนาคม 2565 วัดป่าธัมมปาลวนาราม ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ. สกลนคร 22 22