ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมและเบอร์เกอรี่เพื่อสุขภาพจากเนื้อปลาหยอง 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 24 พฤษภาคม 2565 25 พฤษภาคม 2565 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปและถนอมอาหารจากปลา อ.วาริชภูมิ 20 20