ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 21 มีนาคม 2565 25 มีนาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการไฟฟ้า คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 20 20