ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอปทุมรัตต์ บ้านดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 20 20