ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
การทำโต๊ะเก้าอี้ปูนซีเมนต์ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
8-5(01) 18 เมษายน 2565 22 เมษายน 2565 วัดคำเจริญมงคล หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 20 20