ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 10 พฤษภาคม 2565 12 พฤษภาคม 2565 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบริบูณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 20 20