ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
การถักกระเป๋าจากเชือกมัดฟาง 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 13 ธันวาคม 2564 17 ธันวาคม 2564 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 20 20