ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 22 กุมภาพันธ์ 2565 25 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 20 20
2 22 มีนาคม 2565 25 มีนาคม 2565 สวนเพลินอุดมทรัพย์ ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 20 20