ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
4 22 พฤศจิกายน 2564 25 พฤศจิกายน 2564 กองร้อย อส.จ.อำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 43 43
2 22 พฤศจิกายน 2564 25 พฤศจิกายน 2564 กองร้อย อส.จ.อำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 44 44
3 22 พฤศจิกายน 2564 25 พฤศจิกายน 2564 กองร้อย อส.จ.อำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 40 40