ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
5 14 มีนาคม 2565 18 มีนาคม 2565 อบต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 20 20