ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
2 23 พฤศจิกายน 2564 25 พฤศจิกายน 2564 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 23 23