ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ
การแส่วผ้าพื้นเมือง 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 27 มิถุนายน 2565 1 กรกฎาคม 2565 อาคารอเนกประสงค์โครงการทับทิมสยาม 07 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 20 20