ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ข้าว) 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 26 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2564 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์โนนสำราญ-บึงมะลู ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์์ จ.ศรีสะเกษ 20 20