ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ
บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
2 14 กุมภาพันธ์ 2565 18 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรตามรอยพ่อ ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (s.k.c.e.) 25 25