ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 21 มีนาคม 2565 25 มีนาคม 2565 ศาลากลางหมู่บ้านโคกกระดาน หมู่ 3 ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 20 20