ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
เทคนิคการเชื่อมแม็กเหล็กหนา 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 30 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวทยาครุฒ เลขที่ 168 หมู่ 2 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 20 20