ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 14 กุมภาพันธ์ 2565 6 สิงหาคม 2565 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวทยาครุฒ เลขที่ 168 หมู่ 2 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 24 24