ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
การทำบล็อกแผ่นพื้นทางเดินคอนกรีต 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 24 พฤศจิกายน 2564 26 พฤศจิกายน 2564 ห้วยตะแบก ม.6 บ้านศรีสมบูรณ์ ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 25 25