ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
การติดตั้งและใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
3 9 ธันวาคม 2564 11 ธันวาคม 2564 ณ วัดบ้านใหม่ศรีสุข ม.11 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 22 19