ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว
การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 14 มีนาคม 2565 18 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 23 18
2 19 มีนาคม 2565 23 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 29 26