ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 4 ธันวาคม 2564 6 ธันวาคม 2564 ศูนย์เศรษฐกิจตามแนวทางพระราชดำริย่านรี 20 20