ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี
การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 26 สิงหาคม 2565 11 กันยายน 2565 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง อ.บ้านสร้าง 20 20