ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
การประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 25 พฤศจิกายน 2564 29 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด หมู่ที่ 7 ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 20 20