ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
ช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 18 กรกฎาคม 2565 21 กรกฎาคม 2565 โครงการบ้านมั่นคง ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 21 21