ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 10 มิถุนายน 2565 14 มิถุนายน 2565 กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านไม้รูด หมู่ 1 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 26 25