ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
เทคนิคการตัดและคัดแยกผลทุเรียน 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 7 เมษายน 2565 10 เมษายน 2565 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด 24 24