ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 20 กันยายน 2565 21 กันยายน 2565 ห้องฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 20 17
2 20 กันยายน 2565 21 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 20 20