ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
การขายสินค้าออนไลน์ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 19 สิงหาคม 2565 21 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาไม้ผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี 24 18