ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
การทำผลิตภัณฑ์เรือจากไฟเบอร์กล๊าส 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 10 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 15 15